Öddö GA3

VÄGARBETE RAMNEKROKSVÄGEN. VÄGEN BLOCKERAS FÖR ASFALTARBETE

Tidplan asfaltering (2021-10-15)
>
> 27/10 kommer vägen att hyvlas. Trafik kan passera, men med viss väntetid.
> 28-29/10 kommer vägen att asfalteras. Trafik kan inte passera under arbetets gång.
Asfalteringsarbetet påbörjas vid Öddö Brygga och kan eventuellt påbörjas redan på
eftermiddagen / kvällen den 27/10.
> Arbetet med infarterna senare under vecka 44. Trafiken kan passera, med viss väntetid.

Under arbetstiden kan vägen vara blockerad så undvik att trafikera den med bil.

Parkering.

För tillfälliga daggäster finns 10 platser på Grusgropens parkeringsplats.
Alla övriga parkeringsplatser är privata och ägs av innehavaren (Gäller hela Keviksparkeringen).
Sätt en lapp på anslagstavlan och kontakta ordföranden om du vill överta (köpa eller hyra) en parkeringsplats.
All parkering på vägen,vägrenen eller mötesplatserna är förbjuden.

Har du bytt adress eller sålt eller köpt en fastighet som är medlem i föreningen?

Meddela via E-post till styrelsen@oddoga3.se eller bjorn.bson@gmail.com eller ring 070-8804558

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.