Ga3s vägar och parkeringar

Keviksvägen
Keviksvägen börjar vid parkeringsplats Grusgropen och slutar vid parkeringsplats Keviken. Vägen är spärrad av en vägbom för att hindra
inbrotten på Norra Öddö.
Vägens längd: 1300 meter.
Vägens bredd: 4 meter.
Byggdes år: 1977
Vägbeläggning: Krossgrus

Parkering grusgropen 25 platser (medlemsägda)
Parkering grusgropen 25 platser (medlemsägda).
Längd: 24 meter.
Bredd: 15 meter.
Byggdes år: 1976
Beläggning: Krossgrus

Parkering Keviken 53 platser (medlemsägda). Norr om parkeringen
har Tofternas samfällighet anlagt en medlemsägd parkering.
Parkering Keviken 53 platser (medlemsägda).
Längd: 50 meter.
Bredd: 15 meter.
Byggdes år: 1977
Beläggning: Krossgrus

Ramnekroksvägen
Ramnekroksvägen börjar vid Öddö 2:124, uppfart från väg 1029 (Tjärnövägen) och slutar vid Öddö gamla skola Öddö 2:56 där vägen till
Öddö brygga tar vid.
Vägens längd: 1700 meter.
Vägens bredd: 4 meter.
Byggdes år: 1975
Vägbeläggning: Oljegrus
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.