Verksamhet

Aktuellt från styrelsen.

 • Årsmöte 2020-07-19
  Årsmötet 2020 är genomfört med 6 deltagare varav 1 fullmakt.

  Debitering är oförändrad 200 kr i administration och 100 kr per andel.

  Renovering av Ramnekroksvägen kommer att påbörjas i höst med dikesrensning och utbyte av vägtrummor om nödvändigt.
  Protokoll kommer att skickas ut via e-post som försök att inför e-post som

  Betala inormal kommunikationsväg.nte i förskott - avvakta fakturan som kommer i september.

  Årsmötesprotokollet 2020-07-18 kan ses på sidan ”Dokument -Årsmöte 2020”.

  Renovering av Ramnekroksvägen

  Fas 1 - Dikesrensning och vägtrummor

  Fas 1 av renoveringen av Ramnekroksvägen är nu avklarad. Under vecka 39 och 40 i år (2020) har dikena rensats och fördjupats, vägtrummor och sidotrummor har bytts för att försäkra att vattenavrinningen ska fungera vid kraftigt regn. Nu ska reparationerna sätta sig under vintern för att nästa fas ska kunna genomföras under 2021.

  Fas 2 - Ny beläggning

  Nästa åtgärd blir att skala bort asfalten och ca 20 cm av underlaget för att sedan lägga på nytt makadam med asfalt/oljeindränkt grus på toppen. Fartguppen kommer att tas bort i samband med avskalningen. Detta arbete kommer att betyda att vägen blir tillfälligt avstängd, så håll koll på informationen på hemsidan. När arbetet utförs beror på tillgång till skalningsmaskin. Förhoppningsvis sker arbetet sent på hösten 2021.

  Fas 3 - Ny toppbeläggning

  Under 2024 alternativt 2025 kommer ytan att behandlas igen. Fartguppen kommer att återställas under 2022 så att de följer normen för fasrthinder.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.