Omläggning av Ramnekroksvägen

Publicerad söndag 11 aug 2019, 12:54

En konsult - Sture Schewenius - har lämnat tre alternativa förslag
ny beläggning på Ramnekroksvägen. Årsmötet 2019 besöt att alternativ 2
ska följas då hållbarheten är ca 20 år. (se bilaga 2 i årsmöteshandlingarna).
Våren eller hösten 2020 dikas Ramnekroksvägen. När vägbanan torkat upp
(efter ca ett år) sker infräsning av grovmakadam och vägbanan belägges med nytt oljagrus.
Efter ytterligare några år justeras vägbanan och vägrenarna. Ett visst mindre årligt
underhåll kan dock behövas.

.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.